IQ Pneumatics Kit ( SKU #228-8795 ) - Linh kiện VEX IQ

1 đ

VEX Robotics
IQ_Pneumatics_Kit

IQ Pneumatics Kit ( SKU #228-8795 ) - Linh kiện VEX IQ

Đây là bộ kit khí nén dùng để nâng cấp cho bộ VEX IQ EducationVEX IQ Competition.

Khí nén mang lại chuyển động tuyến tính nhanh và mạnh mẽ, hữu ích trong nhiều ứng dụng. 

Giá liên hệ trực tiếp

 


Còn hàng
1

IQ Pneumatics Kit

IQ Pneumatics Kit - Linh kiện VEX IQ


Khí nén mang lại chuyển động tuyến tính nhanh và mạnh mẽ, hữu ích trong nhiều ứng dụng. Sử dụng khí nén để cung cấp năng lượng cho móng vuốt của rô-bốt, triển khai đầu vào hoặc bất kỳ cơ chế nào yêu cầu chuyển động nhanh. Đặc biệt, khí nén rất hữu ích trong các ứng dụng chỉ yêu cầu hai vị trí (mở/đóng, lên/xuống, v.v.)

Bộ sản phẩm bao gồm:

  • (2) Air Tank 70mL
  • (1) Air Pump
  • (4) 4 Pitch Stroke Pneumatic Cylinders
  • (4) 2 Pitch Stroke Pneumatic Cylinders
  • (1) Pneumatic Solenoid
  • (1 Roll) 4mm Tubing
  • (10) Tee Fittings
  • (10) Straight Fittings
Sản phẩm liên quan