Phụ kiện cuộc thi VIQC Slapshot 2022-2023

1 Đánh giá

VEX Robotics
VIQC_SLAPSHOT

VIQC Slapshot Full Field Element & Game Element Kit ( SKU #228-7506 ) - phụ kiện cần thiết cho cuộc thi VIQC Slapshot 2022-2023 dành cho VEX IQ Competition
Đồ Chơi STEM phân phối VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam


Hết hàng

 

Bộ sản phẩm VIQC Slapshot Full Field Element & Game Element Kit bao gồm:

  • 45 dĩa
  • Tất cả các vật dụng cần thiết để xậy dựng sàn thi đấu

VIQC Slapshot Full Field Element & Game Element Kit

VIQC Slapshot Full Field Element & Game Element Kit - Phụ kiện cuộc thi VIQC Slapshot 2022-2023

Đồ Chơi STEM phân phối VEX IQ chính hãng tại Việt Nam

 

Có thể trang bị thêm sàn thi đấu bên dưới:

VEX IQ Competition Field Perimeter & Tiles

VEX IQ Competition Field Perimeter & Tiles

Đồ Chơi STEM VEX IQ chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm liên quan