Hướng dẫn Lego Wedo - Khóa học lập trình cho trẻ em 7 tuổi

Bài 4: Robot điệp viên - Giới thiệu bộ Lego Wedo 2.0

Bài 4: Robot điệp viên - Giới thiệu bộ Lego Wedo 2.0

05/04/2021


Max và Mia muốn tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho một người bạn. Họ không biết khi nào người bạn sẽ đến nhà họ. Họ cần một thiết bị để cảnh báo họ. Họ muốn chế tạo một robot gián điệp. Max và Mia cần bạn giúp đỡ! --------- Bài 4: Robot điệp viên - Giới thiệu bộ Lego Wedo 2.0

Xem thêm ››

Bài 3: Trạm vệ tinh - Giới thiệu bộ Lego Wedo 2.0

Bài 3: Trạm vệ tinh - Giới thiệu bộ Lego Wedo 2.0

05/04/2021


Max và Mia nghe tin tức. Họ nghe về các vệ tinh do các nhà khoa học điều khiển. Đôi khi vệ tinh cần di chuyển để tránh thiên thạch. Họ muốn xây dựng vệ tinh của riêng mình. Max và Mia cần bạn giúp đỡ! --------- Bài 3: Trạm vệ tinh - Giới thiệu bộ Lego Wedo 2.0

Xem thêm ››


Bài 1: Ốc sên phát sáng - Giới thiệu bộ Lego Wedo 2.0

Bài 1: Ốc sên phát sáng - Giới thiệu bộ Lego Wedo 2.0

05/04/2021


Max và Mia đến thăm một thủy cung. Họ nhìn thấy một con ốc sên quý hiếm. Con ốc sên phát ra ánh sáng xanh để liên lạc. Họ muốn xây dựng một mô hình ốc sên. Max và Mia cần bạn giúp đỡ! --------- Bài 1: Ốc sên phát sáng - Giới thiệu bộ Lego Wedo 2.0

Xem thêm ››

Hiển thị 28 - 32 / 32