VRC Spin Up Full Field Element & Game Element Kit

1 Đánh giá

VEX Robotics
276-7500

VRC Spin Up Full Field Element & Game Element Kit ( SKU #276-7500 ) - Mọi thứ bạn cần để xây dựng một trường VRC Spin Up hoàn chỉnh

Đồ Chơi STEM phân phối VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam


Hết hàng

VRC Spin Up Full Field Element & Game Element Kit

VRC Spin Up Full Field Element & Game Element Kit

VRC Spin Up Full Field Element & Game Element Kit ( SKU #276-7500 ) - Mọi thứ bạn cần để xây dựng một trường VRC Spin Up hoàn chỉnh.

Một bộ VRC Spin Up Full Field Element & Game Element Kit bao gồm những điều sau đây:

 • (1) VRC Spin Up Game Element Kit (276-7501): bao gồm 60 dĩa
 • (1) VRC Spin Up Field Element Kit 1 (276-7502)
  • (1) Red High Goal Top / Bottom (Red)
  • (1) Blue High Goal Top / Bottom (Blue)
  • (2) Nets
  • (2) Loaders
  • Various Field Hardware
  • White Electrical Tape
 • (1) VRC Spin Up Field Element Kit 2 (276-7503):
  • (2) High Goal Mounting Posts
  • (2) Net Structure Assemblies
  • (4) Roller Assemblies
  • (1) Barrier Assembly (Red)
  • (1) Barrie Assembly (Blue)

VRC Spin Up Game Element Kit (276-7501)

VRC Spin Up Game Element Kit (276-7501)

VRC Spin Up Field Element Kit

VRC Spin Up Field Element Kit

Sản phẩm liên quan