VRC Over Under Full Game & Field Element Kit


VEX Robotics
276-8354

VRC Over Under Full Game & Field Element Kit ( SKU #276-8354 ) - Mọi thứ bạn cần để xây dựng một trường VRC Over Under hoàn chỉnh

Đồ Chơi STEM phân phối VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam


Hết hàng

VRC Over Under Full Game & Field Element Kit

VRC Over Under Full Game & Field Element Kit

VRC Over Under Full Game & Field Element Kit ( SKU #276-8354 ) - Mọi thứ bạn cần để xây dựng một trường VRC Over Under hoàn chỉnh

Một bộ VRC Over Under Full Game & Field Element Kit bao gồm những điều sau đây:

  • (2) VRC Over Under Game Element Kits - 276-8355
  • (1) VRC Over Under Field Element Kit 1 - 276-8356
  • (1) VRC Over Under Field Element Kit 2 - 276-8357
  • (1) VRC Over Under Field Element Kit 3 - 276-8905

VRC Over Under Game Element Kits - 276-8355

VRC Over Under Game Element Kits - 276-8355

VRC Over Under Field Element Kit 1 - 276-8356

VRC Over Under Field Element Kit 1 - 276-8356

VRC Over Under Field Element Kit 2 - 276-8357

VRC Over Under Field Element Kit 2 - 276-8357

VRC Over Under Field Element Kit 3 - 276-8905

VRC Over Under Field Element Kit 3 - 276-8905

Bộ sản phẩm chưa bao gồm thảm cao su lót sàn và tường chu vi bao quanh sàn đấu, cần trang bị thêm

VRC Anti-Static Field Tiles

VRC Anti-Static Field Tiles ( SKU #276-7175 ) - Thảm lót sát chống tĩnh điện VRC, 36 Ô được yêu cầu cho Trường VRC tiêu chuẩn

VEX Portable Competition Field Perimeter

VEX Portable Competition Field Perimeter ( SKU #276-8242 ) - Chu vi trường VRC hoàn toàn mới và được cải tiến

Sản phẩm liên quan