V5 Pneumatics Kit - ( SKU #276-8750 )

1 Đánh giá
1 đ

276-8750

V5 Pneumatics Kit - ( SKU #276-8750 ) - Bộ linh kiện khí nén cung cấp chuyển động tuyến tính nhanh và mạnh mẽ, hữu ích trong nhiều ứng dụng. Đặc biệt, khí nén rất hữu ích trong các ứng dụng chỉ yêu cầu hai vị trí (mở/đóng, lên/xuống, v.v.)
Đồ Chơi STEM phân phối VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam

Giá sản phẩm: liên hệ


Còn hàng
1

V5 Pneumatics Kit

V5 Pneumatics Kit - ( SKU #276-8750 )

Đồ Chơi STEM phân phối VEX V5 chính hãng tại Việt Nam

Bộ công cụ này chứa mọi thứ cần thiết để giúp một lớp học hoặc nhóm Cuộc thi Robot VEX thiết lập và vận hành với Khí nén.

Khí nén cung cấp chuyển động tuyến tính nhanh và mạnh mẽ, hữu ích trong nhiều ứng dụng. Sử dụng khí nén để cung cấp năng lượng cho móng vuốt, triển khai cửa nạp hoặc bất kỳ cơ chế nào yêu cầu chuyển động nhanh của robot. Đặc biệt, khí nén rất hữu ích trong các ứng dụng chỉ yêu cầu hai vị trí (mở/đóng, lên/xuống, v.v.)

V5 Pneumatics Kit - ( SKU #276-8750 )

V5 Pneumatics Kit - ( SKU #276-8750 )

Đồ Chơi STEM cung cấp VEX V5 chính hãng tại Việt Nam

Sản phẩm liên quan