VEX 123 Field - Sa bàn cho VEX 123 Kits

1 Đánh giá
1 đ

VEX Robotics
VEX_123_FIELD

VEX 123 Field (SKU #248-7350) - Sa bàn cho VEX 123 Kits - bao gồm 4 Field Tile và 8 Wall piece. Kích thước tile là 9" x 9"

Đồ Chơi STEM phân phối VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam

Giá liên hệ trực tiếp


Còn hàng
1

 

Bộ sản phẩm VEX 123 Field bao gồm:

  • 4x Field tile ( kích thước mỗi tile là 9" x 9" )
  • 8x Wall piece

VEX 123 Field

VEX 123 Field - Sa bàn cho VEX 123 Kits

Đồ Chơi STEM cung cấp VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam

 

VEX 123 Field Tile

VEX 123 Field Tile trong bộ sản phẩm VEX 123 Field

Đồ Chơi STEM đơn vị phân phối VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam

VEX 123 Wall piece

VEX 123 Wall Piece trong bộ sản phẩm VEX 123 Field

Đồ Chơi STEM nhập khẩu VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam

 

Bộ sa bàn VEX 123 Field có thể trang bị thêm cho bộ VEX 123 Kits

VEX 123 Field

Trọn bộ sản phẩm VEX 123 KitsVEX 123 Field của VEX Robotics

Sản phẩm liên quan