P2- Tài liệu lập trình Arduino bằng mBlock - Tự học arduino cơ bản: LED & buzzer

12/02/2020 | 6420 |
0 Đánh giá

Tài liệu lập trình Arduino bằng mBlock - Tự học arduino cho người mới
Tài liệu dạy lập trình bộ kit Arduino dùng trong khóa học Arduino cho người mới bắt đầu tự học Arduino

Tác giả: Nguyễn Tấn Phong – Trường THCS Đồng Nai, Cát Tiên, Lâm Đồng

Tham khảo thêm sản phẩm để tự học lập trình Arduino

Board mạch Arduino UNO R3

Board mạch Arduino Mega

Bộ Kit Arduino cho người mới bắt đầu

Bộ Kit Arduino đã ra chân sẵn đơn giản việc kết nối

Xe robot lập trình Arduino

2. Lập trình điều khiển bo mạch Arduino UNO bằng mBlock v3.4.11

Quy trình chung để lập trình điều khiển bo mạch Arduino Uno bằng mBlock trong chuyên đề này như sau:
*/Mô tả và nối mạch:
- Mô tả: Liệt kê chi tiết vị trí kết nối các linh kiện với chân bo mạch Arduino Uno.
- Vẽ mạch: Dùng phần mềm VBB vẽ mạch mô phỏng hoặc vẽ bằng các công cụ khác như Proteus, … (nếu cần).
- Nối mạch: Nối các linh kiện như bảng vẽ trên Breadboard.

**/Viết chương trình và nạp chương trình:
- Bước 1: Viết chương trình
+ Khởi động phần mềm mBlock và ghép các lệnh.
+ Lưu lại dự án.
- Bước 2: Nạp chương trình cho bo Arduino Uno
Kích chuột trái vào Upload to Arduino.
- Bước 3: Kiểm tra kết quả và chỉnh sửa.

huong dan arduino

b. Lập trình và nạp cho bo mạch
- Bước 1: Viết chương trình
Khởi động phần mềm mBlock và ghép các lệnh như sau:

huong dan mblock

- Bước 2: Nạp chương trình cho bo mạch
Kích chuột trái vào Upload to Arduino, chờ đến khi thông báo Upload Finish.

lap trinh arduino mblock

- Bước 3: Kiểm tra kết quả
Chú ý: Ở bước 2 nếu thông báo là Upload Failed thì cần kiểm tra lại kết nối cỗng, như hình:

tu hoc arduino cho nguoi moi bat dau

d. Tìm tòi mở rộng
1. Hãy tìm hiểu cấu tạo của LED, hiện nay có mấy loại LED?
2. Hãy tìm hiểu cấu tạo điện trở, cách đọc thông số của điện trở?
3. Hãy bỏ điện trở ở mạch trên và nối trực tiếp chân dương của LED vào chân 13 của bo Arduino. Quan sát kết quả hoạt động? Cách làm này có ảnh hưởng gì không?

2.2. Điều khiển loa Buzzer

a. Mô tả và nối mạch:
Chân âm loa Buzzer nối vào chân GND trên bo mạch, chân dương loa Buzzer nối chân 12 của bo Arduino (như hình).

buzzer lap trinh arduino

buzzer lap trinh arduino cho nguoi moi

d. Tìm tòi mở rộng
- Hãy thay đổi giá trị “note” và “beat” trong câu lệnh trên và nhận xét kết qủa?

- Tìm hiểu xem “tone nhạc” là gì? “beat nhạc” là gì?
- Ghép các lệnh sau, nạp và nhận xét?

buzzer mblock arduino

 

 

Xem phần 1: Tài liệu lập trình Arduino bằng mBlock - Tự học Arduino cơ bản

Xem phần 2: Tài liệu lập trình Arduino bằng mBlock - Tự học Arduino cơ bản: LED & Buzzer

Xem phần 3: Tài liệu lập trình Arduino bằng mBlock - Tự học Arduino cơ bản: Màn hình LCD & I2C

Xem phần 4: Tài liệu lập trình Arduino bằng mBlock - Tự học Arduino cơ bản: LED 7 đoạn & IC 74HC595

Xem phần 5: Tài liệu lập trình Arduino bằng mBlock - Tự học Arduino cơ bản: 4 LED 7 đoạn

Xem phần 6: Tài liệu lập trình Arduino bằng mBlock - Tự học Arduino cơ bản: LED ma trận 8x8

Xem phần 7: Tài liệu lập trình Arduino bằng mBlock - Tự học Arduino cơ bản: động cơ Servo

Xem phần 8: Tài liệu lập trình Arduino bằng mBlock - Tự học Arduino cơ bản: động cơ Bước

Xem phần 9: Tài liệu lập trình Arduino bằng mBlock - Tự học Arduino cơ bản: mắt thu hồng ngoại

Xem phần 10: Tài liệu lập trình Arduino bằng mBlock - Tự học Arduino cơ bản: bàn phím & nút nhấn

Xem phần 11: Tài liệu lập trình Arduino bằng mBlock - Tự học Arduino cơ bản: các loại cảm biến

-----------------------

Liên hệ Khóa học lập trình Arduino

Liên hệ Khóa học lập trình Micro:bit

Liên hệ Khóa học lập trình Robot Arduino

Liên hệ tư vấn sản phẩm & tư vấn cuộc thi robotic cho khối tiểu học - trung học 

Mr.Ân - 0908.110586
Mail: john@atwo.com.vn

 

500 VND - 500.000 VND

khoa hoc arduino

Khóa học lập trình Arduino

khoa hoc micro bit

Khóa học lập trình Micro:Bit

khoa hoc lap trinh scratch

 

Khóa học lập trình Scratch - Arduino

bo kit arduino

Bộ Kit Arduino

bo kit arduino

Bộ Kit Arduino

bo kit arduino

Bộ Kit Arduino

bo kit arduino

Bộ Kit Arduino

bo kit microbit

Bộ Kit Micro:Bit

bo kit micro bit

Bộ Kit Micro:Bit

 


Tin tức liên quan

Bình luận