Hướng dẫn lập trình Arduino


00 - Giới thiệu về Arduino - lập trình Arduino từ cơ bản đến nâng cao

00 - Giới thiệu về Arduino - lập trình Arduino từ cơ bản đến nâng cao

02/09/2019


Đây là dự án chia sẻ kiến thức về lập trình Arduino cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên & ba mẹ, giáo viên tin học theo chuẩn giáo dục STEM. Mục tiêu là để ba mẹ có thể tương tác với trẻ, cùng trẻ học và tìm hiểu về lập trình, từ đó sáng tạo các sản phẩm thiết thực, ứng dụng vào cuộc sống. Cũng là dành cho các giáo viên tin học, có thể đem chia sẻ lại cho học sinh của các thầy cô.

Xem thêm ››

Hiển thị 19 - 25 / 25