VEX PD+ Nền tảng học tập VEX theo chuẩn Giáo Dục STEM


VEX Robotics
VEX_PD

VEX PD+ (SKU #210-8353) Nền tảng học tập VEX theo chuẩn Giáo Dục STEM, VEX PD+ là một nền tảng học tập cộng đồng cho phép bạn học hỏi và tương tác với các chuyên gia trong lớp học và robot thi đấu
Đồ Chơi STEM phân phối VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam


Còn hàng

VEX PD+ Nền tảng học tập VEX theo chuẩn Giáo Dục STEM

VEX PD+

VEX PD+ Nền tảng học tập VEX theo chuẩn Giáo Dục STEM

Đồ Chơi STEM cung cấp VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam

VEX PD+ lesson

VEX PD+ lesson

VEX PD+ lesson

 

 

VEX PD+ (Professional Development Plus) bao gồm:

 • Truy cập vào toàn bộ bài học VEX của mọi sản phẩm
 • Bản quyền thời hạn 1 năm truy cập kể từ ngày kích hoạt
 • Bản quyền kích hoạt đưới dạng email

VEX PD library

Thư viện STEM của VEX PD+ giải pháp học STEM của VEX Robotics

Đồ Chơi STEM đơn vị phân phối VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam

VEX PD platform

Nền tảng các video của VEX PD+ giải pháp học STEM của VEX Robotics

Đồ Chơi STEM nhập khẩu VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam

VEX PD community

Cộng đồng trao đổi kiến thức của VEX PD+ giải pháp học STEM của VEX Robotics

Đồ Chơi STEM kinh doanh VEX Robotics chính hãng tại Việt Nam

 

Nội dung của VEX PD+

I/ VEX ( 34 bài học ):

 1. Habits of Mind - Persistence
 2. Connecting Research and Teaching - How can you provide students with effective feedback?
 3. Planning and Preparing for a VEX Camp effective feedback?
 4. Connecting Research and Teaching - What are effective Formative Assessment strategies?
 5. Running a Virtual VEX Camp effective feedback?
 6. Connecting Research and Teaching - What is the purpose of Formative Assessment?
 7. Connecting Research and Teaching - Integrated STEM
 8. Connecting Research and Teaching - Student Engagement
 9. Get Started with VEX
 10. 5 Pillars of VEX
 11. Why the VEX Continuum?
 12. Connecting Research to Practice - Computational Thinking
 13. Connecting Research to Practice - Teaching Creativity
 14. Connecting Research to Practice - Evidence-Based Teaching
 15. Connecting Research to Practice - Thinking Conceptually About Coding
 16. Connecting Research to Practice - Eliciting Student Understanding
 17. Moments in Engineering - Wheel Scrub
 18. Moments in Engineering - Center of Mass
 19. Habits of Mind - Thinking Flexibly
 20. Habits of Mind: Taking Responsible Risks
 21. Habits of Mind: Listening with Empathy and Understanding
 22. VEX Worlds 2022 - Interview with Michelle Lonsinger - Head Referee
 23. VEX Worlds 2022 - Interview with Aurora & Chase - Engineering
 24. VEX Worlds 2022 - Interview with Shravan & Arthur - Engineering
 25. VEX Worlds 2022 - Interview with Arthur and Stella Ortega - Parents
 26. VEX Worlds 2022 - Interview with Caution Tape - Parents
 27. VEX Worlds 2022 - Interview with Carlos from Owlbots - Engineering Notebook
 28. VEX Worlds 2022 - Interview with Kim Shumaker - Running an Event
 29. VEX Worlds 2022 - Interview with Drew - Engineering
 30. VEX Worlds 2022 - Interview with Gabriel & Walker - Robot Design
 31. VEX Worlds 2022 - Interview with Bethany Lonsinger - MC
 32. VEX Worlds 2022 - Interview with Diego - Engineering
 33. VEX Worlds 2022 - Interview with Lora Jean & Payton - Parents
 34. VEX Worlds 2022 - Interview with Michael - Coding

 

II/ VEX 123 ( 36 bài học )

 1. Organizing Group Work with VEX 123
 2. Using Choice Boards with VEX 123
 3. Customizing VEX 123 Resources for Connecting Literacy with Robotics
 4. Using VEX 123 Printables
 5. Building a VEX 123 Learning Center
 6. Connecting Literacy and Robotics Using VEX 123
 7. Exploring Your VEX 123 Classroom Bundle
 8. Using the VEX 123 Cumulative Pacing Guide
 9. Teaching Computer Science with VEX 123
 10. Computer Science Fundamentals with VEX 123
 11. Differentiating Instruction within a VEX 123 STEM Lab
 12. How Do I Teach a VEX 123 STEM Lab?
 13. Coding with Web-based VEXcode 123
 14. Coding with App-based VEXcode 123
 15. Use Coder Cards to Code with VEX 123
 16. Touch to Code with VEX 123
 17. Why VEX 123?
 18. Getting Started with CS - Drive Until
 19. Getting Started with CS - Repeat Until
 20. Getting Started with CS - Waiting and Non-Waiting Blocks
 21. Getting Started with CS - Repeating Behaviors
 22. Getting Started with CS - Moving Your 123 Robot
 23. Implementing VEX 123 STEM Labs
 24. Your First Project with the VEX Coder
 25. Your First Project with the VEX 123 Touch Interface
 26. Using the VEX 123 Art Ring
 27. Meet Your Robot - Unit Overview
 28. Meet Your Robot - Lab 1: Hello, 123!
 29. Meet Your Robot - Lab 2: Robot Rules
 30. Teaching Social-Emotional Learning with VEX 123
 31. Tour of VEX 123 STEM Labs
 32. VEX 123 STEM Lab Teacher Resources
 33. Teaching with the Meet Your Robot Book
 34. Using VEX 123 Activities
 35. Self-Centered Instruction with VEX 123
 36. Touch to Code STEM Lab

III/ VEX GO ( 21 bài học ):

 1. Organizing Group Work with VEX GO
 2. Using Choice Boards with VEX GO
 3. Using the VEX GO Parts Ruler
 4. Your First Project with VEXcode GO
 5. Tour of VEX GO STEM Labs
 6. Intro to Building - Unit Overview
 7. Intro to Building - Lab 1: Kit Introduction
 8. Intro to Building - Lab 2: NASA Flagpole
 9. Intro to Building - Lab 3: Launch Pad
 10. Intro to Building - Lab 4: Spaceship
 11. Intro to Building - Lab 5: Mars Buggy
 12. Intro to Building - Lab 6: Mars Base Build
 13. Getting Started with Your VEX GO Bundle
 14. VEX GO STEM Lab Teacher Resources
 15. Teaching with the Ready, Set, GO! Book
 16. Using VEX GO Activties
 17. Student-Centered Instruction with VEX GO
 18. Mars Rover: Surface Operations STEM Lab
 19. Spatial Reasoning in 15 Minutes or Less
 20. Implementing VEX GO STEM Labs
 21. Creating a Learning Center with VEX GO

IV/ VEX IQ ( 21 bài học ):

 1. M.A.D. Box STEM Lab
 2. Organizing Group Work with VEX IQ
 3. Your First Project in VEXcode IQ
 4. Updating VEX IQ Firmware
 5. Drive Forward and Reverse STEM Lab
 6. Tour of SPARK STEM Labs
 7. Getting Started with VEX IQ
 8. To Do or Not To Do STEM Lab
 9. Loop, There It Is! STEM Lab
 10. Turning STEM Lab
 11. Pacing the IQ (2nd generation) STEM Labs
 12. Tour of the IQ 2nd gen Kit
 13. Your First VEXcode IQ Blocks Project
 14. Using the VEX IQ Optical Sensor
 15. Using the VEX IQ (2nd gen) Distance Sensor
 16. Student-Centered Instruction with VEX IQ
 17. Using VEX IQ Activities
 18. Clawbot with Controller
 19. Speedy Delivery
 20. Inertial Sensor Deep Calibration
 21. Coding Individual Motors in VEXcode IQ

V/ VEX IQ Competition ( 14 bài học ):

 1. Using the VEX IQ Herobot: Fling
 2. Using the VEX IQ Herobot: Fling
 3. Drivetrain Design - VEX Plastic
 4. Configuring Fling in VEXcode IQ
 5. Creating an Inclusive Learning Environment
 6. Competition Cycle
 7. Roles on a Team
 8. REF Foundation Online Challenges
 9. Engineering Design Notebook
 10. REC Foundation Forms, Policies, and Procedures
 11. Competition Information
 12. Competition Day Best Practices
 13. Who is the REC Foundation
 14. Before the Build: Starting Your Teams

VI/ VEX EXP ( 9 bài học ):

 1. Your First Project with VEXcode EXP
 2. Implementing an EXP STEM Lab Unit in Your Classroom
 3. Getting Started Teaching a STEM Lab Unit
 4. Building the BaseBot
 5. Exploring your EXP Bundle
 6. VEX EXP Python - Using Events
 7. VEX EXP Python - Creating a Function
 8. Using Events in VEXcode EXP
 9. Building the EXP Clawbot

VII/ VEX V5 ( 17 bài học ):

 1. Using the Code Viewer in VEXcode V5 (C++)
 2. Using the Code Viewer in VEXcode V5 (Python)
 3. Momentum Alley STEM Lab
 4. Speedy Delivery STEM Lab
 5. Using the VEX Metal Parts Ruler
 6. Your First Project in VEXcode V5
 7. Updating VEX V5 Firmware
 8. Getting Started with VEX V5
 9. Overview of the V5 Sensors
 10. Robo Rally STEM Lab
 11. Loop, There It Is! STEM Lab
 12. To Do or Not To Do STEM Lab
 13. Clawbot with Controller STEM Lab
 14. Robosoccer STEM Lab
 15. Using the V5 GPS Sensor
 16. Medbot
 17. Tour of SPARK STEM Labs

VIII/ VEX CTE ( 3 bài học ):

 1. Mastering the Workcell
 2. Introduction to the V5 Workcell
 3. The Cartesian Coordinate System and the V5 Workcell

IX/ VEX VRC ( 11 bài học ):

 1. Using the VRC Herobot: Moby
 2. Creating an Inclusive Learning Environment
 3. Competition Cycle
 4. Roles on a Team
 5. REF Foundation Online Challenges
 6. Engineering Design Notebook
 7. REC Foundation Forms, Policies, and Procedures
 8. Competition Information
 9. Competition Day Best Practices
 10. Who is the REC Foundation
 11. Before the Build: Starting Your Teams

X/ VEX VR ( 15 bài học ):

 1. Planet HEXBUG Teacher Resources
 2. Getting Started Teaching with Planet HEXBUG
 3. CS with VEXcode VR and Planet HEXBUG Webinar
 4. CS with VEXcode VR and Planet HEXBUG Webinar
 5. Three Teacher's Perspectives on VEXcode VR in Virtual Teaching
 6. Hour of Code All Year Long
 7. Using VEXcode VR Classroom Competitions
 8. Using VEXcode VR Activities
 9. Intro to the Computer Science Level 1 - Blocks Course
 10. Ideas for Incorporating VEXcode VR into Art Classes
 11. Ideas for Incorporating VEXcode VR into Language Arts Classes
 12. Ideas for Incorporating VEXcode VR into Social Studies Classes
 13. Ideas for Incorporating VEXcode VR into Math Classes
 14. Ideas for Incorporating VEXcode VR into Science Classes
 15. Customizing Resources for VEXcode VR Art Canvas+